tel/fax 0236 827143< email: scoala1indep@yahoo.com
str. Tudor Vladimirescu nr. 79
comuna Independenţa, jud. Galaţi

Mihaela Mihăilescu- Director
Mihaela Cîrjan- prof informatică
 
 

Descriere

Independenţa este o localitate în judeţul Galaţi, Moldova, România. Comuna Independenţa s-a fomat ca atare în anul 1879, prin improprietărirea din 1879 a însurăţeilor din judeţul Covurlui pe moşia satului Măxineni şi prin strămutarea locuitorilor din satele Măxineni, Peneu şi Braina care erau amplasate în zona inundabilă din lunca Siretului.
Paralela de 45°30’ latitudine nordică şi meridianul de 27°28’ longitudine estică se întersectează pe teritoriul României, în vecinătatea nordică a râului Siret, în comuna Independenţa. Situată în partea de sud-vest a judeţului, la 25 km de municipiul Galaţi, comuna Independenţa se învecinează la nord cu comuna Slobozia Conachi, la est cu comunele Schela şi Braniştea, la vest cu comuna Piscu, la sud-vest cu judeţul Brăila, iar la sud râul Siret constituie limita naturală a teritoriului administrativ. Teritoriul comunei este traversat pe direcţia NV - SE de DN 25 Galaţi – Tecuci, drum modernizat; de asemenea alte drumuri de importanţă locală asigură legături din Independenţa spre : Slobozia Conachi (DJ 255) şi Schela (DC 42), iar DJ 251 Galaţi – Tecuci trece prin partea de nord – est a teritoriului comunei. Paralel cu DN 25, calea ferată Galaţi – Tecuci traversează teritoriul comunei, creând un cadru favorabil dezvoltării economice a aşezării. Din punct de vedere al organizării administrativ – teritoriale, comuna Independenţa este constituită dintr-o singură localitate; face parte din categoria comunelor de mărime medie având o populaţie de 4930 locuitori, categorie cu ponderea cea mai mare ( 39%) din totalul celor 56 comune ale judeţului Galaţi. Teritoriul comunei are 6745 ha, din care 6345 ha teren agricol, iar zona de locuit (intravilan) este de 400 ha. Teritoriul comunei Independenţa face parte din interfluviul Siret –Prut, ce corespunde din punct geo – morfologic extremităţii de sud a Podişului Moldovei.
Activtătile economice preponderent întâlnite în comuna noastră sunt: Agricultura: Cultura grâului, a secarei, orzului, ovăzului, porumbului, sfeclei de zahăr, lucernei şi a viţei de vie 9, creştere animalelor (porcine, păsări), apicultură In zona de silvo – stepă e situată pădurea Independenţa, prin mijlocul căreia curge Siretul. In componenţa ei găsim predominant salcie şi plop. Fondul forestier al comunei Independenţa este de 793 ha, din care 510,93 ha reprezintă pădure. Industrie extractivă: Tiţeiul exploatat în zonele Schela – Independenţa – Slobozia Conachi constituie principala resursă minerală din teritoriu. Pe raza comunei există două fabrici (productie de napolitane si ulei alimentar) cu un nivel mediu de producţie. Tot aici îşi desfăşoară activitatea un număr de aproximatix 30 de agenţi economici (comerţ cu amănuntul al produselor alimentare şi nealimentare, servicii, etc.). Instituţie centrală la nivel local: primăria comunei Independenţa – comună care-şi începea activitatea oficial în anul 1884. După anul 1990, în urma alegerilor libere, înregistrăm la conducerea Primăriei Independenţa pe Şorcaru C-tin (pâna în 1992), Costin Duca – (1992-1996), Ene Costică (1996 – 2008)şi Viorel Tărbuc (2008 - până în prezent). Servicii de interes public existente în comună: 1.Dispensar Uman: 3 cabinete individuale (2 medicina generala, un cabinet stomatologic); 2.Dispensar veterinar; 3.Farmacie umană; 4.Farmacie veterinară; 5.Poşta; 6.Şcoli gimnaziale: 2; 7.Grădiniţe: 2; 8.Bibliotecă publică: 14514 volume; 9.Cămin cultural şi muzeu. Structura populaţiei: total 4930, din care: minori: 1130, intre 18 – 35 ani : 1250; intre 35 – 50 ani: 1400 ; între 50 – 65 ani: 500 ; > 65 ani: 650; structura pe sexe: 2330 M 2600 F