tel/fax 0236 827143< email: scoala1indep@yahoo.com
str. Tudor Vladimirescu nr. 79
comuna Independenţa, jud. Galaţi

Mihaela Mihăilescu- Director
Mihaela Cîrjan- prof informatică
 
 

Camin Cultural

Referitor la activitatea căminului cultural, informaţiile de care dispunem ne permit creionarea unei scene culturale aparent sărace, dar încarcate de semnificaţii. Dispunea de o bibliotecă care adunase până în anul 1941, 415 volume şi un aparat de radio – fapt demn de semnalat dacă menţionăm că numai 4 cămine culturale din judeţ mai aveau în dotare aparat de radio. In strânsă legătură cu căminul cultural activa pe teritoriul comunei un taraf de muzică populară, caracterizat în documente ca “unic pe ţară”, condus de Ionel Ciuma (tatal, Constantin Ciuma fusese ferar). Taraful a fost remarcat şi deosebit de apreciat şi de comandantul (german la origine) fanfarei militare a Regimentului 1 Vânători de Munte, în anul 1939, când a fost cantonat în localitate pentru cunoaşterea teritoriului. In anul 1958, acest taraf era reactivizat la insistentele directorului Căminului cultural, învăţătorul Postache Constantin 110.
Sub coordonarea Căminului cultural, în zilele de sărbătoare se organizau (cu plată) hore pentru tinerii din sat în “piaţa pentru hore”. Teren cu destinaţie specială ocupa 4162 mp cu delimitările: la nord, Enache Costina, sud, drumul de lângă pretură, est-calea ferată, vest- biserica şi parcul 111.
Erau organizate echipe de dansuri şi cor, care în anul 1946 au ocupat premiul I, respectiv al II-lea la concursul pe judeţ. La conducerea căminului cultural, documentele îi menţionează, în ordine cronologică, pe învăţătorii Toader Vârlan, Gh.Banea, Teodor Pană, Spiru Ioan, Titu Dumitriu 112.
In perioada postbelică, actul de cultură a fost dominat, aşa cum de altfel s-a întâmplat în întreaga ţară, de implicarea ideologicului. Cu toate acestea, dincolo de semnificaţia politică pe care au avut-o în epocă, cantitativ, dar şi calitativ, au sporit manifestările artistice în comuna Independenţa. Echipele de dans, cor, teatru, organizate şi coordonate de cadrele didactice din localitate obţin succese în concursurile intrajudeţene. In anul 1949 se instala staţia de amplificare (de 40 W) a căminului cultural, avându-l ca operator şi tehnician pe Monu C-tin (zis Panait). Anul 1955 debuta prin dotarea căminului cu aparatură necesară pentru o instalaţie cinematografică 113.
In noiembrie 1959 începea construcţia unui cămin cultural de 600 locuri, lucrare finalizată în anul 1962. Astăzi, viaţa culturală a comunei se desfăşoară în jurul acestui cămin cultural şi a bibliotecii comunale cu sediul în incinta aceleiaşi instituţii. Nu putem încheia prezentarea aspectelor
Mihaela Mihăilescu, Monografia comunei Independenţa, 2002