tel/fax 0236 827143< email: scoala1indep@yahoo.com
str. Tudor Vladimirescu nr. 79
comuna Independenţa, jud. Galaţi

Mihaela Mihăilescu- Director
Mihaela Cîrjan- prof informatică
 
 

Prezentare

Şcoala Gimnazială nr. 1 Independenţa este o şcoală prietenoasă pentru cei 274 de elevi ai săi. O şcoală care a ieşit din rutina unui proces educaţional tradiţional, care a dorit şi a reuşit să formeze elevi interesaţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor, dornici să se informeze şi capabili de a oferi ei înşişi informaţii, capabili totodată de a deveni formatori de opinii în comunitatea pe care o reprezintă.
Avem 10% dintre elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele coordonate de Ministerul Educaţiei, premii la nivel naţional la chimie, la nivel judeţean la biologie, istorie, lb. română, dar în afară de activităţile curriculare, tuturor elevilor şcolii le-am creat oportunitatea de a se valoriza prin activităţi extracurriculare:
2004- 2006 activităţi de jurnalism – radio prin proiectul News to know, în parteneriat cu LigaTinerilor Români de pretutindeni- studioul de Radio „News to Know” care emite în fiecare sală de clasă din cele două corpuri şcolii, revista şcolară prin proiectul Vreau să fiu ziarist, finanţat in cadrul PIR
2007-2008- proiect Coloana infinitului- aspiraţie, creaţie, împlinire, finanţat prin Programul de granturi al MECT; au fost înfiinţate trei cercuri pe domenii de interes: teatru, literatură, pictură;
2006-2009- proiecte educative de protejare şi conservare a mediului în parteneriat cu Asociaţia „Prietenii Pământului”, programul SPARE fiind ultimul şi cel mai important dintre acestea.
Promovăm astfel o educaţie prin care elevii învaţă să comunice- atât ca receptor, cât şi ca emiţător- să reacţioneze la mediul înconjurător, observându-l şi apoi, traducându-l, să stabilească relaţii, să se înţeleagă cu alţii, să-şi stabilească scopuri comune şi să acţioneze în grup pentru atingerea lor. Experienţa derulării acestor proiecte a conferit elevilor noştri optimism, relaxare, respect de sine, dar şi ambiţie, hotărâre, capacităţi de anticipare- previziune, o gamă largă de abilităţi pe care se vor baza în viaţa adultă.

Director,
prof. Mihaela Mihăilescu